Hopp til innhold

Austere Emergency Care

Hva er Austere Emergency Care (AEC)?
Austere Emergency Care handler om prehospital akutt- og intensivbehandling som foregår utenfor normale evakueringsrammer med begrenset tilgang på ressurser og materiell. Hovedmålsetningen er å forebygge eller redusere sykelighet og dødelighet etter alvorlig sykdom eller skade frem til pasienten kan overføres til et passende nivå i den ordinære helsetjenesten.

Bakgrunn
I 2013 gjorde det amerikanske forsvaret en revurdering av sin evne til å levere medisinsk støtte til militære operasjoner utenfor rekkevidde fra eksisterende, velutviklede medisinske miljøer i områdene man opererte i. Erkjennelsen som ble gjort var at man hadde behov for å etablere et konsept for langvarig ivaretagelse av kritisk syke og skadde pasienter i et feltmiljø, noe som førte til dannelsen av arbeidsgruppen for et nytt konsept som fikk navnet Prolonged Field Care (PFC).

Arbeidsgruppen for Prolonged Field Care utarbeidet et robust sett av kunnskapsbaserte kliniske retningslinjer og medisinske operasjonskonsepter som siden har blitt videreutviklet i tråd med ny kunnskap og beste praksis på området.

Prolonged Field Care er ikke en utdanning eller en sertifisering, men er mer en beskrivelse av miljøet man opererer i. Etter som konseptet har utviklet seg og på bakgrunn av de mange erfaringene man gjorde seg ble det åpenbart at det også finnes et rom for denne type opplæring også i det sivile prehospitale miljøet.

Prinsippene bak AEC
AEC konseptet bygger på anerkjente prinsipper for akuttbehandling som for eksempel TECC.

Målgruppen er prehospitalt personell som følge av sin yrkesutøvelse kan havne i denne type situasjon, altså ikke ad-hoc eller helt improvisert.

Har normalt en tidsramme på 2-72 timer.

Fokuserer på gjenkjenning og behandling av livstruende tilstander og inkluderer:

  • Akuttbehandling (TECC)
  • Initial resuscitering
  • Livreddende prosedyrer
  • Initial medisinsk behandling og smertelindring
  • Pågående behandling og sykepleieprosedyrer

Hvem er målgruppen?
AEC er et konsept som retter seg mot helsepersonell og andre som jobber med medisinsk støtte i grisgrendte strøk hvor man som følge av tap av infrastruktur eller manglende infrastruktur ikke er i stand til å evakuere pasienter til den ordinære helsetjenesten for definitiv behandling innenfor normale tidsrammer. Kurset passer også for medlemmer av søk- og redningslag/fjellredning, personell involvert i humanitære oppdrag, ekspedisjoner og personell som jobber på båt og offshoreinstallasjoner og som må ivareta alvorlige og kritisk syke og skadde på en avsidesliggende lokasjon.