Hopp til innhold

Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA – samt praktisk utsjekk

Fritidsskippersertifikat D5L og D5LA – samt praktisk utsjekk

Intensivkurs eller helg

Tilbud: Nå kun 8000 inkludert sikkerhetsmodulen!

Målgruppe

D5L gir mulighet til å ta sertifikat som gir førerrettigheter for fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart.
Kan utvides til D5LA som gir samme førerrettigheter world-wide.

Varighet

D5L kurset gjennomføres på minimum 120 timer intensivt over tre langhelger (torsdag – søndag).

D5LA tillegget gjennomføres over 7 sammenhengende dager.

Praktisk utsjekk gjennomføres iløpet av en ettermiddag/kveld.

 

Kurssted

Deltagere kan melde seg på åpne kurs ved RS Sjøredningsskolens kurssenter i Horten, eller våre instruktører kan gjennomføre kurs lokalt dersom det er store nok grupper.

Ta kontakt på Vis e-post for mer informasjon om mulighet for lokale kurs.

 

Repetisjonsfrekvens

Ingen krav til repetisjon. Sikkerhetsopplæring iht STCW-konvensjonen må fornyes hvert 5. år.

 

Krav til forkunnskaper

Deltager må ha gjennomført D5L for å kunne ta D5LA og må ha bestått alle eksamener på D5L for å kunne ta praktisk utsjekk.

 

Innhold

Navigasjon
Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon\
Navigasjonsmidler – praksis på simulator/ombord
Sjøveisregler og brovakthold
Skipslære
Sikkerhet (førstehjelp/brann/redning/havari) inkl praksis
Teknologi og motorlære
Praktisk håndtering av fartøy

Annet

Hvert emne i D5L etterfølges av en skriftlig eksamen –  totalt seks eksamener, hvor karakteren 3 må være oppnådd for å få bestått. D5LA har en egen skriftlig eksamen.

Eksamensavgift kr 495.- pr eksamen.

For å kunne søke Sjøfartsdirektoratet om sertifikat kreves det en av følgende:
a) at man har disponert båt over 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år
b) at man har minst 12 måneder effektiv fartstid på fartøy større enn 15 meter
c) bestått praktisk utsjekk

Ved søknad om sertifikat må det også legges frem helseerklæring i henhold til gjeldende krav fra Sjøfartsdirektoratet.
Se denne lenken
for utfyllende informasjon om gjeldende krav.