Praktisk kursinformasjon

Målgruppe 

LIS1 leger i kommunehelsetjenesten.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager.

Krav til forkunnskaper

Må ha gjennomført nettbasert kurs i akuttmedisin i forkant av deltagelse, kursbevis medbringes. Kurset finnes på kurs.uni.no. For å kunne jobbe selvstendig som legevaktlege må også nettbasert kurs i vold- og overgrepshåndtering være gjennomført, men dette er ikke en obligatorisk forkunnskap for akuttmedisinkurset.

Hovedinnhold

  • Deltagerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kunne identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelse.
  • Beherske basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer, og skal kjenne til når disse skal brukes.
  • Trene tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Avansert hjerte-lungeredning og teamarbeid
  • Kasuistikkøvelser

Reise og opphold (reiseregning til Statsforvalteren)

Overnatting dekkes etter følgende kriterier:

  • Overnatting før første kursdag og mellom kursdagene: Mer enn 2 timer reise hver vei til kursstedet.
  • Overnatting mellom kursdagene: Mer enn 1 time reise hver vei til kursstedet.

Hovedregelen er at dere får dekket reiseutgifter fra arbeidssted til kurset etter billigste offentlige reisemåte på strekningen (buss, tog mv.). Dersom reise fra bosted til kurssted er billigere, dekker Statsforvalteren det billigste alternativet. Statsforvalteren dekker også reise fra bosted dersom reise fra arbeidssted medfører forlenget reisetid.

Refusjon av kostnader ved bruk av egen bil dekkes der det er særskilt grunn, f.eks. at det ikke finnes hensiktsmessig offentlig transport på reisestrekningen, eller at bruk av slikt transportmiddel forlenger reisen med mer enn én time tur/retur. Vi forutsetter at flere reiser sammen i bil når det er praktisk mulig.

Merk: Kursavgiften for det obligatoriske e-læringskurset som dere må ta før kurset i akuttmedisin fører du som utlegg i reiseregningen for kurset, slik at du får avgiften refundert av Statsforvalteren. Kursavgift for kurs i vold- og overgrepshåndtering refunderes ikke. Hvis du oppfyller kriteriet for bruk av egen bil, kan du også få refundert parkeringsavgift (må dokumenteres).

Mer om utfylling og innsending av reiseregningskrav finner du på:

https://www.statsforvalteren.no/sfov/lis1-og-turnus

Klikk her for påmelding