HMS- og kvalitetspolitikk

RS Sjøredningsskolen skal være i fremste rekke av leverandører av innenfor sikkerhet, beredskap og sjørelaterte kurs og kompetansehevingstiltak. RS Sjøredningsskolen skal være en trygg og god arbeidsplass både for våre medarbeidere og for våre kursdeltagere.

Våre produkter skal kontinuerlig kvalitetssikres, og vi skal opptre som gode rollemodeller for de som benytter seg av våre tjenester og overfor vårt nærmiljø.

RS Sjøredningsskolen fokuserer på å øke motivasjon og kompetanse hos våre medarbeidere for å skape engasjement og merverdi for våre kunder, og tilrettelegger for at medarbeiderne driver kontinuerlig forbedringsarbeid.

Alle ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen forventes å etterleve våre verdier som er:

 • Profesjonelle:
  Vi kan vårt fag, oppdaterer og utvikler oss, og er til å stole på.
 • Inspirerende:
  Vi er positive, engasjerte og kommuniserer godt med omverden.
 • Til stede:
  Vi er aktivt til stede, og ser og lytter til andre.
 • Kundeorienterte:
  Vi skaper verdi for våre kunder gjennom å forstå dem og deres behov
 • Modige:
  Vi er ærlige, tør og ta avgjørelser, lærer av våre feil, og feirer våre suksesser.