Akuttmedisinkurs for allmennleger og legevaktpersonell Gardermoen

I forbindelse med legevaktkonferansen 2018 på Gardermoen

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker i tillegg krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller fornying av spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager. Kan også gjennomføres som kveldskurs.

 

Kurssted

Kurset arrangeres i forkant av den nasjonale legevaktkonferansen på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

Kurset kan også arrangeres lokalt hos den enkelte legevakt, send e-post til fag@rs.no for nærmere informasjon.

 

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

 

Krav til forkunnskaper

Alle deltagere må tilhøre målgruppen for kurset og må på forhånd ha gjennomført obligatorisk e-læringskurs på kurs.uni.no.

 

Innhold

  • Lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter
  • Kunne identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelse
  • Beherske basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer, og kjenne til når disse skal brukes
  • Trene tverrprofesjonelt samarbeid og kommunikasjon i akuttmedisinske team, samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden samt andre nødetater
  • Kunne utføre avansert hjerte-lunge-redning og teamsamarbeid

 

Klikk her for bestilling