Hopp til innhold

Akuttmedisinkurs for allmennleger og legevaktpersonell Gardermoen

I forbindelse med legevaktkonferansen 2018 på Gardermoen

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker i tillegg krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller fornying av spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager. Kan også gjennomføres som kveldskurs.

 

Kurssted

Kurset arrangeres i forkant av den nasjonale legevaktkonferansen på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

Kurset kan også arrangeres lokalt hos den enkelte legevakt, send e-post til Vis e-post for nærmere informasjon.

 

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

 

Krav til forkunnskaper

Alle deltagere må tilhøre målgruppen for kurset og må på forhånd ha gjennomført obligatorisk e-læringskurs på kurs.uni.no.

 

Innhold

 

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal fagprosedyre – stabilisering av columna

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal fagprosedyre – stabilisering av columna

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten