Hopp til innhold

Akuttmedisinkurs for allmennleger og helsepersonell på legevakt

Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker i tillegg krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller fornying av spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager. Kan også gjennomføres som kveldskurs.

 

Kurssted

Deltagere kan melde seg på åpne kurs ved RS Sjøredningsskolens kurssenter i Horten, eller våre instruktører kan gjennomføre kursene lokalt ved den enkelte legevakt eller legekontor.

For forespørsel om lokale kurs send e-post til Vis e-post

 

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

 

Krav til forkunnskaper

Alle deltagere må tilhøre målgruppen for kurset og må på forhånd ha gjennomført obligatorisk e-læringskurs på kurs.uni.no.
For å få godkjent hele kvalifikasjonen i henhold til Akuttmedisinforskriften må også  e-læringskurs i «Vold- og overgrepshåndtering» (ekstern kursleverandør) gjennomføres.

 

Innhold

 

Annet

 

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal fagprosedyre – stabilisering av columna

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal fagprosedyre – stabilisering av columna

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten