Akuttmedisinkurs for allmennleger og helsepersonell på legevakt

Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker i tillegg krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller fornying av spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager. Kan også gjennomføres som kveldskurs.

 

Kurssted

Deltagere kan melde seg på åpne kurs ved RS Sjøredningsskolens kurssenter i Horten, eller våre instruktører kan gjennomføre kursene lokalt ved den enkelte legevakt eller legekontor.

For forespørsel om lokale kurs send e-post til fag@rs.no

 

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

 

Krav til forkunnskaper

Alle deltagere må tilhøre målgruppen for kurset og må på forhånd ha gjennomført obligatorisk e-læringskurs på kurs.uni.no.
For å få godkjent hele kvalifikasjonen i henhold til Akuttmedisinforskriften må også  e-læringskurs i «Vold- og overgrepshåndtering» (ekstern kursleverandør) gjennomføres.

 

Innhold

  • Lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter
  • Kunne identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelse
  • Beherske basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer, og kjenne til når disse skal brukes
  • Trene tverrprofesjonelt samarbeid og kommunikasjon i akuttmedisinske team, samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden samt andre nødetater
  • Kunne utføre avansert hjerte-lunge-redning og teamsamarbeid

 

Annet

Helsedirektoratet refunderer kursavgiften etter søknad fra den enkelte legevakt/kommune. Det gis også refusjon etter nærmere bestemmelser for utgifter til reise og opphold. Se vår nettside www.legevaktkurs.no for mer utfyllende informasjon.

Klikk her for å se våre planlagte kurs