Hopp til innhold

Akuttmedisinkurs for allmennleger og helsepersonell på legevakt

Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Målgruppe

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker i tillegg krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller fornying av spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager. Kan også gjennomføres som kveldskurs.

 

Kurssted

Deltagere kan melde seg på åpne kurs ved RS Sjøredningsskolens kurssenter i Horten, eller våre instruktører kan gjennomføre kursene lokalt ved den enkelte legevakt eller legekontor.

For forespørsel om lokale kurs send e-post til fag@rs.no

 

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

 

Krav til forkunnskaper

Alle deltagere må tilhøre målgruppen for kurset og må på forhånd ha gjennomført obligatorisk e-læringskurs på kurs.uni.no.
For å få godkjent hele kvalifikasjonen i henhold til Akuttmedisinforskriften må også  e-læringskurs i «Vold- og overgrepshåndtering» (ekstern kursleverandør) gjennomføres.

 

Innhold

 

Annet

Helsedirektoratet refunderer kursavgiften etter søknad fra den enkelte legevakt/kommune. Det gis også refusjon etter nærmere bestemmelser for utgifter til reise og opphold. Se vår nettside www.legevaktkurs.no for mer utfyllende informasjon.

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal fagprosedyre – stabilisering av columna

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

Nasjonal fagprosedyre – stabilisering av columna

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten