Hopp til innhold

Praktisk kursinformasjon

Målgruppe 

Leger i spesialisering del 1 (LIS1) leger i kommunehelsetjenesten i Vestfold og Telemark.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager.

Krav til forkunnskaper

Etter ny forskrift for legevaktpersonell trengs det egenopplæring i form av nettkurs før akuttkurset. Alle deltakerne på akuttmedisinkurset må derfor ta 3 nettkurs. Kursbevis fra nettkursene må vises fram. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for (eventuelt ved å gi 8 timer fri) at nettkursene kan bli gjennomføres. Nettkursene koster 250 kroner per stykk, kostnadene blir refundert av Statsforvalteren (sammen med reiseregningen for kurset).

1 . Volds- og overgrepshåndtering: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=15

2 . Akuttmedisin https://kurs.uni.no/course/view.php?id=16

Disse to kursene finner dere på OPPVAKT

Dere må ta med kursbevis for gjennomgått kurs for å få akuttkurset fullt ut godkjent.

Hovedinnhold

Praktiske opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at noen av de praktiske øvelsene kan bli lagt utendørs. Det vil derfor være behov for varme klær og varmt fottøy.

Reise og opphold

LIS1 får dekket sine utgifter (kursavgift nettkurs, reise til og fra kurssted, evt. utgifter til behovsprøvd overnatting) fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark etter satser i reiseregulativet for staten. Deltakerne får egen informasjon om dette fra Statsforvalteren.

Lenke til SFVT sin nettside https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/helse-omsorg-og-sosialtjenester/leger-i-spesialisering-lis-og-turnustjeneste-for-fysioterapeuter/

Kontaktperson hos kursarrangør: Seksjonsleder Eirik Solheim Haugen, telefon 90 10 77 06, Vis e-post

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark: Rådgiver Ellen Bang Andersen, telefon 35 58 63 42, Vis e-post

Påmelding til kurs

Klikk linken under for å melde deg på ditt kurs, dersom du også har behov for overnatting eller har allergier eller andre begrensninger i diett må du fylle ut et eget skjema ved å klikke linken for registrering av overnattingsbehov.

Kurssted for LIS1 i område Vestfold er RS Sjøredningsskolen sitt kurssted Noatun i Horten, 01.-02.09.2022

Kurssted for LIS1 i område Telemark er Bø hotell, Bø i Telemark, 26.-27.09.2022.