Praktisk kursinformasjon

Målgruppe 

Leger i spesialisering del 1 (LIS1) leger i kommunehelsetjenesten i Vestfold og Telemark.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager.

Krav til forkunnskaper

Etter ny forskrift for legevaktpersonell trengs det egenopplæring i form av nettkurs før akuttkurset. Alle deltakerne på akuttmedisinkurset må derfor ta 3 nettkurs. Kursbevis fra nettkursene må vises fram. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for (eventuelt ved å gi 8 timer fri) at nettkursene kan bli gjennomføres. Nettkursene koster 250 kroner per stykk, kostnadene blir refundert av Statsforvalteren (sammen med reiseregningen for kurset).

1 . Volds- og overgrepshåndtering: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=15

2 . Akuttmedisin https://kurs.uni.no/course/view.php?id=16

Disse to kursene finn dere på OPPVAKT

Dere må ta med kursbevis for gjennomgått kurs for å få akuttkurset fullt ut godkjent.

Hovedinnhold

  • Deltagerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kunne identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelse.
  • Beherske basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer, og skal kjenne til når disse skal brukes.
  • Trene tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Avansert hjerte-lungeredning og teamarbeid
  • Kasuistikkøvelser

Praktiske opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at noen av de praktiske øvelsene kan bli lagt utendørs. Det vil derfor være behov for varme klær og varmt fottøy.

Kurssted for LIS1 i område Telemark er Bø hotell, Bø i Telemark, 16.-17.09.2021.

Kurssted for LIS1 i område Vestfold er RS sjøredningsskolen sitt kurssted Noatun i Horten, 20.-21.09.2021.

Reise og opphold

LIS1 får dekket sine utgifter (kursavgift nettkurs, reise til og fra kurssted, evt. utgifter til behovsprøvd overnatting) fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark etter satser i reiseregulativet for staten. Deltakerne får egen informasjon om dette fra Statsforvalteren.

Lenke til SFVT sin nettside https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/helse-omsorg-og-sosialtjenester/leger-i-spesialisering-lis-og-turnustjeneste-for-fysioterapeuter/

Kontaktperson hos kursarrangør: Seksjonsleder Eirik Solheim Haugen, telefon 90 10 77 06, eirik.haugen@rs.no

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark: Rådgiver Ellen Bang Andersen, telefon 35 58 63 42, fmteeba@statsforvalteren.no

Klikk her for påmelding