Hopp til innhold

Akuttmedisinske kurs

Hver år omkommer det i Norge gjennomsnittlig 70 mennesker i forbindelse med ulike typer frilufts- og fritidsaktiviteter, og rundt 6000 mennesker blir skadet. I mange tilfeller er det kunnskap og ferdigheter blant de som befinner seg i umiddelbar nærhet av den som har kommet til skade eller blitt akutt syk som er avgjørende for hvor alvorlig utfallet blir.

I vårt kursprogram finnes det en rekke kurs innen førstehjelp og akuttmedisin som er rettet mot både friluftsfolk, turdeltagere og turledere på kortere turer i nærmiljøet, men også turdeltagere, turledere og helsepersonell som skal på lengre turer eller ekspedisjoner i mer fjerne områder hvor det er begrenset tilgang på evakuering og medisinsk utstyr.

Klikk på linkene og les beskrivelsen for hvert enkelt kurs for å finne et kurs som passer for deg, eller ta kontakt med oss for nærmere rådgivning.

  • Tactical Emergency Casualty Care
  • Austere Emergency Care
  • Basic Wilderness Life Support
  • Wilderness First Responder
  • Wilderness Advanced First Aid
  • Wilderness First Aid
  • Grunnkurs førstehjelp, Norsk Fjellsportforum
  • Dagskurs førstehjelp, Norsk Fjellsportforum