RS Sjøredningsskolen følger nasjonale forskrifter og lokale bestemmelser knyttet til smittevern, og vi ber også våre kursdeltagere om å følge myndighetenes anbefalinger som kan finnes på Helse-Norge.

Vi har innført en rekke restriksjoner som blant annet medfører at det er færre deltagere på hvert kurs slik at det er mulig å ha større avstand mellom hver kursdeltager.  Vi iverksetter alternativ nettbasert undervisning på alle kurs som egner seg for dette.

For å sikre et mest mulig oppdatert situasjonsbilde vil vi helgen før hvert kurs sende ut en e-post med et screeningskjema som den enkelte må fylle ut så nøyaktig som mulig, og vi gjentar også denne screeningen ved ankomst på kursstedet.

Noen av våre forhåndsregler

  • Elektronisk pre-screening av alle kursdeltagere. De som ikke oppfyller kriteriene blir bedt om ikke å møte på kurs, feks om man har smitte, er nærkontakt, har symptomer, har vært i utlandet osv.
  • Fornyet screening ved oppmøte. Hver enkelt blir muntlig spurt om de samme spørsmålene før det gis adgang til våre klasserom og øvrige fasiliteter.
  • Begrenset antall i kursklassene og god avstand mellom alle deltagere. Der hvor det kan være utfordrende å opprettholde minmumsavstand brukes det munnbind.
  • Økt rengjøringsfrekvens i alle våre lokaler og øvingsobjekter, utplassering/utdeling av hånddesinfeksjon i alle områder.
  • Strengt regime for å hindre blanding av kursklassene i forbindelse med pauser, måltider og transittetapper hvor det er fare for ansamling av personer.