Covid-19 tiltak ved RS Sjøredningsskolen

RS Sjøredningsskolen følger nasjonale forskrifter og lokale bestemmelser knyttet til smittevern, og vi ber også våre kursdeltagere om å følge myndighetenes anbefalinger som kan finnes på Helse-Norge.

Vi har innført en rekke restriksjoner som blant annet medfører at det er færre deltagere på hvert kurs slik at det er mulig å ha større avstand mellom hver kursdeltager, og vi har innført begrensninger på kursdeltagelse basert på bosted med tanke på smittetrykk. Dessverre vil dette kunne medføre at enkelte ikke kan møte på kurssenteret, men vi iverksetter alternativ nettbasert undervisning på alle kurs som egner seg for dette.

For å sikre et mest mulig oppdatert situasjonsbilde vil vi helgen før hvert kurs sende ut en e-post med et screeningskjema som den enkelte må fylle ut så nøyaktig som mulig, og vi gjentar også denne screeningen ved ankomst på kursstedet.

Noen av våre forhåndsregler

  • Elektronisk pre-screening av alle kursdeltagere. De som ikke oppfyller kriteriene blir bedt om ikke å møte på kurs, feks om man har smitte, er nærkontakt, har symptomer, har vært i utlandet osv.
  • Fornyet screening ved oppmøte. Hver enkelt blir muntlig spurt om de samme spørsmålene før det gis adgang til våre klasserom og øvrige fasiliteter.
  • Begrenset antall i kursklassene og god avstand mellom alle deltagere. Der hvor det kan være utfordrende å opprettholde minmumsavstand brukes det munnbind.
  • Økt rengjøringsfrekvens i alle våre lokaler og øvingsobjekter, utplassering/utdeling av hånddesinfeksjon i alle områder.
  • Strengt regime for å hindre blanding av kursklassene i forbindelse med pauser, måltider og transittetapper hvor det er fare for ansamling av personer.