Hopp til innhold

RS Sjøredningsskolen følger nasjonale forskrifter og lokale bestemmelser knyttet til smittevern, og vi ber også våre kursdeltagere om å følge myndighetenes anbefalinger som kan finnes på Helse-Norge.

Vi har innført en rekke restriksjoner som blant annet medfører at det er færre deltagere på hvert kurs slik at det er mulig å ha større avstand mellom hver kursdeltager.  Vi iverksetter alternativ nettbasert undervisning på alle kurs som egner seg for dette.

For å sikre et mest mulig oppdatert situasjonsbilde vil vi helgen før hvert kurs sende ut en e-post med et screeningskjema som den enkelte må fylle ut så nøyaktig som mulig, og vi gjentar også denne screeningen ved ankomst på kursstedet.

Noen av våre forhåndsregler