Hopp til innhold

Grunnkurs førstehjelp for friluftsliv

Målgruppe

Kurset er egnet for alle som utøver friluftsliv og ferdsel i naturen, enten som privatperson eller som turleder, veileder eller instruktør innen friluftsliv med ansvar for andre.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 undervisningstimer, normalt fordelt over to eller tre dager.

Kurssted

Deltagere kan melde seg på åpne kurs ved RS Sjøredningsskolens kurssenter i Horten, eller våre instruktører kan gjennomføre kursene lokalt dersom det finnes større grupper.

For forespørsel om lokale kurs send e-post til Vis e-post

Repetisjonsfrekvens

Det er ingen krav til repetisjon av dette kurset. 

Krav til forkunnskaper

Deltagelse forutsetter at man kan ta vare på seg selv ute i et naturmiljø. Det forutsettes grunnleggende kunnskaper om hjerte- og lungeredning (HLR), evt at man tar et av våre HLR kurs i forkant. For å få best mulig utbytte av kurset anbefales det at man setter seg inn i anbefalt kurslitteratur på forhånd.

Innhold/læringsmål

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av korte økter med instruksjon og teori, etterfulgt av praktisk ferdighetstrening og øvelser/caser. Deltagerne jobber i mindre grupper, med fokus på samarbeid og oppgaveløsning under veiledning. Deltagerne veksler på å være førstehjelpere og markører. Mesteparten av aktivitetene vil foregå utendørs.

Bekledning og utstyr

Alle deltagere bør ha med robuste og varme klær til å oppholde seg ute. Under øvelsene må det forventes noe slitasje på klær og utstyr. Følgende utstyr bør medbringes: Dagstursekk, liggeunderlag, sovepose, vindsekk, kniv/multitool, hodelyk og skrivesaker. Deltagerne kan med fordel også ta med annet førstehjelp/sikkerhetsutstyr de normalt har med på tur.

Anbefalt litteratur

Nyttige lenker

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

NRR retningslinje for gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne 2021