Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til fiskere som skal oppdatere sin sikkerhetskompetanse iht STCW-F eller forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

 

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 20 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Sikkerhetsopplæring iht STCW-F skal oppdateres hvert 5. år.
Sikkerhetsopplæring iht forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere skal repeteres minimum hvert 8. år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må dokumentere tidligere gjennomført sikkerhetsopplæring for fiskere ikke eldre enn 8 år.

Innhold

Annet

Kurset er ekvivalent med oppdatering av sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Kursets varighet er 15 timer, fordelt over to dager.

For kurs som arrangeres ved vårt senter i Horten er normal kursdag 0815-1530. For kurs som arrangeres rundt om i landet vil det kunne være tilpasninger i henhold til lokale ønsker. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger