Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.
Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 50 timer fordelt på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

Sikkerhetsopplæring iht forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere skal repeteres minimum hvert 8. år, tidligst 5 år etter grunnkurset.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

  • STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
  • STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
  • STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
  • STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Annet

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.

Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Oversikt over planlagte kurs