Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.
Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 50 timer fordelt på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

Sikkerhetsopplæring iht forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere skal repeteres minimum hvert 8. år, tidligst 5 år etter grunnkurset.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

Annet

Denne opplæringen dekker kravene i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel I om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy.

Dekker også kravene etter FOR-1989-02-10-88 forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger