Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for underordnet mannskap som skal tjenestegjøre som en del av sikkerhetsbemanningen ombord i passasjer- eller lastefartøy.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 50 timer fordelt på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

Annet

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for underordnet mannskap som skal tjenestegjøre som en del av sikkerhetsbemanningen ombord i passasjer- eller lastefartøy.

Husk å ta med badebukse/håndkle.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger