Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for underordnet mannskap som skal tjenestegjøre som en del av sikkerhetsbemanningen ombord i passasjer- eller lastefartøy.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 50 timer fordelt på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

  • STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
  • STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
  • STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
  • STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Annet

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for underordnet mannskap som skal tjenestegjøre som en del av sikkerhetsbemanningen ombord i passasjer- eller lastefartøy.

Husk å ta med badebukse/håndkle.

Oversikt over planlagte kurs