Hopp til innhold

Kampanje: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk og fiskere

Kampanjepris februar/mars 2018

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk og fiskere 17 900.-

Grunnkurs og oppdatering (repetisjon)

Målgruppe 

Personell som skal arbeide i ulike stillinger ombord på skip og fartøy i norsk og internasjonalt farvann.

Varighet

Grunnkurset gjennomføres på 50 timer fordelt på 5 dager. Oppdateringskurs gjennomføres på 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Grunnleggende sikkerhetsopplæring skal i henhold til internasjonale krav oppdateres hvert 5. år.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av redningsvest, redningsdrakt, redningsflåte og annet personlig og kollektivt redningsutstyr samt teoretisk og praktisk innføring i brannslokking, røykdykking, førstehjelp og arbeidsmiljøbestemmelser ombord.
Kurset dekker kravene i den internasjonale STCW-konvensjonen, sist oppdatert ved Manilla-konferansen i 2010, etter følgende tabeller: