Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for underordnet mannskap med minimum 12 måneder seiling siste 5 år som skal oppdatere sin sikkerhetskompetanse.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må dokumentere tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Denne dokumentasjonen må sendes til kurssenteret før kursstart (srs@rs.no).

Innhold

  • STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
  • STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
  • STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp

Annet

Husk å ta med badebukse/håndkle

Oversikt over planlagte kurs