Kampanje: Grunnleggende sikkerhetskurs for offshorepersonell

Kampanjetilbud - mars 2018

  • Grunnkurs 12 900.-
    Repetisjon 9 500.-

Grunnkurs og repetisjon

Målgruppe 

Personell som skal arbeide på offshore olje- og gassplattformer eller flyterigger.

Varighet

Grunnkurset gjennomføres ordinært på 4 dager og repetisjonskurset gjennomføres på 2 dager.
Vi tilbyr også forkortede grunnkurs hvor 1. dag gjennomføres som e-læring i forkant.

Repetisjonsfrekvens

Grunnleggende sikkerhetskurs skal oppdateres hvert 4. år.

Krav til forkunnskaper

En obligatorisk e-læringsmodul må være gjennomført før kursstart. Tilgang gis ved påmelding.

Innhold

  • HMS – kultur og adferd
  • Brannvern og evakuering fra røykfylt miljø
  • Sjøredning og overlevelse med redningsdrakt
  • Førstehjelp
  • Helikopterevakuering

Oversikt over planlagte grunnleggende sikkerhetskurs