Hopp til innhold

Grunnleggende sikkerhetskurs for offshorepersonell

Grunnkurs og repetisjon

Målgruppe 

Personell som skal arbeide på offshore olje- og gassplattformer eller flyterigger.

Varighet

Grunnkurset gjennomføres ordinært på 4 dager og repetisjonskurset gjennomføres på 2 dager.
Vi tilbyr forkortede grunnkurs hvor 1. dag gjennomføres som e-læring i forkant, slik at det bare blir 3 dager på kurssenteret.

Repetisjonsfrekvens

Grunnleggende sikkerhetskurs skal oppdateres hvert 4. år.

Krav til forkunnskaper

En obligatorisk e-læringsmodul må være gjennomført før kursstart. Tilgang gis ved påmelding.

Innhold