Helicopter landing officer (HLO)

HLO grunnkurs og repetisjon

Målgruppe 

Personell som skal inneha stilling som brannvakt (fireguard), helivakt (heliguard) eller helicopter landing officer på skip eller offshoreinnretninger må ha gjennomført HLO grunnkurs.

Varighet

Grunnkurset gjennomføres på 4 dager og repetisjonskurset gjennomføres på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

HLO grunnkurs skal repeteres hver 24 måned. Personell som ikke har hatt stilling på helidekk siste 4 år må ta HLO grunnkurs på nytt.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for skip eller offshore. Det er en fordel med VHF/SRC-sertifikat eller god kjennskap til bruk av kommunikasjonsutstyr.

Innhold

  • Lover og bestemmelser
  • Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
  • Helidekkbestemmelser og retningslinjer
  • Farlig last
  • Flydrivstoff
  • Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale operasjoner
  • Helidekkbesetningens ansvar ved unormale hendelser og nødsituasjoner
  • Menneskelige faktorer
  • Helikoptertyper i bruk offshore
  • Brannteori og praktisk bruk av slukkemidler

Annet

Norsk olje og gass Helidekkmanual angir praksiskrav for å kunne fungere selvstendig i stilling på helidekk. Det er det enkelte operatør/entreprenørselskaps oppgave å sertifisere personell i henhold til eget internkontrollsystem etter retningslinjer i manualen.

Oversikt over planlagte HLO grunnkurs