Grunnkurs i HMS for verneombud og medlemmer av AMU

Grunnkurs og repetisjon

Målgruppe 

Verneombud/hovedverneombud.
Ledere og annet administrativt personell.
Medlemmer av AMU (landbasert) og VMU (om bord på skip).

Varighet

Kurset gjennomføres på 40 timer over 4 dager.

Repetisjonsfrekvens

Ingen krav til repetisjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper, men en fordel om deltageren har noe kjennskap til organisering av HMS-arbeidet ved egen virksomhet.

Innhold

 • Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer
 • ASH-forskriften for skip
 • Internkontroll og kvalitetssikring
 • Arbeidsgiver og arbeidstagers plikter og rettigheter
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Støy
  • Belysning
  • Klima
  • Ergonomi
  • Kjemiske miljøfaktorer
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Vernetjeneste og AMU/VMU
 • AKAN-rusforebyggende arbeid
 • Gruppearbeid og presentasjoner med relevante oppgaver rettet mot utfordringer i hverdagen

Annet

Kurset tilpasses målgruppen, og kan også gjennomføres bedriftsinternt.

Oversikt over planlagte HMS grunnkurs