Hopp til innhold

Hurtigbåtopplæring for fritidsbåter

Kurs i håndtering av hurtiggående fritidsbåter

Målgruppe 

Førere av hurtiggående fritidsbåter.

Varighet

Kurset gjennomføres på en dag.

Repetisjonsfrekvens

Opplæringen anbefales repetert minimum hvert 5. år.

Krav til forkunnskaper

Deltagere må ha gjennomført og bestått en e-læringsmodul knyttet til kurset.

Innhold

Deltagerne skal etter gjennomført kurs ha god kunnskap om: