Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på 4 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk, samt grunnleggende opplæring i redningsfarkost for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må sendes kurssenteret før kursstart på e-post: srs@rs.no.

Innhold

 • Konstruksjon og utrustning av HMOB
 • Daviter, kraner og utsettingsarrangementer
 • Vedlikeholdsrutiner for HMOB og utsettingsarrangementer
 • Kjennskap til og bruk av utstyr ombord i HMOB
 • Oppretting av kantret HMOB
 • Manøvrering i dårlig vær og i høy og sakte fart
 • Navigasjonsutstyr som vanligvis finnes i HMOB
 • Innføring i søkemønstere
 • Betjening og enkel feilsøking på motor og tekniske installasjoner
 • Berging av overlevende og overflatesvømming
 • Helikopteroperasjoner
 • Nødkommunikasjon

Annet

Kursdeltagere må i forkant sende inn dokumentasjon på gjennomført kurs i redningsfarkoster (livbåt).

Oversikt over planlagte kurs