Hopp til innhold

Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i hurtiggående mann-over-bord-båt i henhold til STCW A-VI/2-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på 4 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk, samt grunnleggende opplæring i redningsfarkost for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må sendes kurssenteret før kursstart på e-post: Vis e-post.

Innhold

Annet

Kursdeltagere må i forkant sende inn dokumentasjon på gjennomført kurs i redningsfarkoster (livbåt).

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger