Hopp til innhold

RS Sjøredningsskolens historie

I 1962 ble Sjøguttskolen i Borre opprettet for å drive teoretisk opplæring av førstereisgutter til handelsflåten. Opplæringen ble utført i samarbeid med skoleskipene «Christian Radich» og «Sørlandet» hvor elevene hadde sin praksis.

På begynnelsen av 70-tallet startet skolen med sikkerhetsopplæring for sjøfolk, og man fikk etterhvert også sitt eget skolefartøy, «Havstein», som ble benyttet i forbindelse med opplæringen. I 1973 endret skolen navn til Statens sjøaspirantskole Borre.

Utover 70- og 80-tallet ble det økt fokus på sikkerhetsopplæring, både for skip og offshore, og skolen fikk etterhvert ansvar for sikkerhetsopplæringen for Østlandsområdet. I 1988 tok Vestfold fylkeskommune over driften, og endret samtidig navnet til Borre havarivernskole. Skolens arbeidsfelt ble etter dette kun å drive med sikkerhetsopplæring.

Som følge av økende behov for opplæring av egne mannskaper, blant annet innen redningsteknikk og etterhvert på hurtigbåtsimulator, opprettet Redningsselskapet i 2007 Sjøredningsskolen i Stavern. Skolen fikk tilhold på Fredriksvern (Justissektorens kurs- og øvingssenter), og ble etterhvert utvidet til også å drive opplæring for eksterne virksomheter med eget brannfelt, livbåter osv.

I 2008 opprettet Vestfold fylkeskommune det nye selskapet Norges Maritime Utdanningssenter, som tok over all virksomhet og fasiliteter fra Borre havarivernskole. På nytt var det satsing på maritim aktivitet som var i fokus, og i 2012 flyttet virksomheten fra Langgrunn til Campus Bakkenteigen samlokalisering med daværende høyskolen i Vestfold.

I 2014 tok Redningsselskapet over virksomheten til Norges Maritime Utdanningssenter, og flyttet samtidig den eksisterende Sjøredningsskolen fra Stavern til Bakkenteigen. Det sammenslåtte selskapet fikk navnet RS Sjøredningsskolen.

I januar 2018 ble det nye anlegget RS Noatun på Langgrunn offisielt åpnet, hvor RS Sjøredningsskolen utgjør en stor del av virksomheten.