Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO (se eget kurs).

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til oppdatering av kurs for Shp Security Officer. Enkelte nasjoner kan imidlertid kreve dette.

Krav til forkunnskaper

For utstedelse av ferdighetssertifikat som Ship Security Officer kreves det 12 måneder effektiv fartstid som offiser på fartøy med godkjent ISPS sertifikat. Dokumentasjon må sendes inn i forkant av kurset til e-postadresse Vis e-post.

Innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger