Hopp til innhold

413 Kurs i ankerhåndtering og slep

tilleggskompetanse for skipsfører på skip under 24 meter i liten kystfart som deltar i ankerhåndtering eller sleper

Målgruppe 

Mannskap på lastefartøy under 24 meter i fartsområde liten kystfart som skal utføre ankerhåndtering eller delta i slepeoperasjoner.

Varighet

Kurset skal gjennomføres på minimum 9 timer fordelt på minimum 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

Ingen krav til repetisjon av denne kompetansen.

Krav til forkunnskaper

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det er en fordel om alle deltagere har god kjenneskap til aktuelt utstyr og prosedyrer som brukes på eget fartøy.

Innhold

Annet

Etter kurset skal deltagerne kunne demonstrere kompetanse gitt i emneplanen gjennom skriftlig avsluttende prøve. Hvert enkelt emne i avsluttende prøve skal være bestått.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger