Hopp til innhold

Austere Emergency Care – Basic
Basic kurset passer for ansatte i politiet/Forsvaret, medlemmer av søk- og redningslag/fjellredning, personell involvert i humanitære oppdrag, ekspedisjoner og personell som jobber på båt og offshoreinstallasjoner og som må ivareta alvorlige og kritisk syke og skadde på en avsidesliggende lokasjon.

Klikk for mer info og påmelding

Austere Emergency Care – Advanced

Advanced kurset passer for helsepersonell som jobber med medisinsk støtte i rurale områder hvor man som følge av manglende (eller tap av) infrastruktur ikke er i stand til å evakuere pasienter til den ordinære helsetjenesten for definitiv behandling innenfor normale tidsrammer.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Tactical Emergency Casualty Care – Basic

Basic kurset passer for legfolk, ansatte i politiet/Forsvaret, medlemmer av søk- og redningslag/fjellredning, personell involvert i humanitære oppdrag, ekspedisjoner og personell som jobber på båt og offshoreinstallasjoner og som må ivareta alvorlig og kritisk skadde pasienter i taktiske situasjoner.

Klikk for mer informasjon og påmelding

Tactical Emergency Casualty Care – Advanced

Advanced kurset passer for helsepersonell som jobber prehospitalt eller som av andre årsaker må ivareta alvorlig og kritisk skadde i taktiske situasjoner.

Klikk for mer informasjon og påmelding