Hopp til innhold

Velkommen til hurtigbåtnavigasjonskurs (HBNK)

Antall plasser pr kurs:
• 12 stk.

Krav til deltakelse:
• Utsjekket Bestmann eller Båtfører

Kurssted og overnatting:
• RS Noatun, Langgrunnveien 34, 3186 Horten.

Det er kun 3 plasser pr korps på dette kurset, gjelder ikke pr kurs, men totalt 3 plasser på alle 6 kursene. Det er viktig at dere ikke melder på flere enn det dere har fått utdelt av plasser.

Kursmål SAR-kurs:
Etter endt kurs skal deltagerne forstå og selvstendig utføre planlegging og gjennomføring av optisk dagseilas og optisk mørkeseilas med og uten radarstøtte.
Kunne anvende de hjelpemidler som er om bord for sikker seilas og forstå de faremomenter hurtigbåtnavigasjon innebærer.
Forstå og anvende prinsippene med dynamisk fartsbruk.
Kunne nytte notasjoner som et hjelpemiddel i planleggingsprosessen.

BRM: Etter endt kurs skal deltagerne forstå og anvende korrekte rorordrer og kommunikasjonsprosedyrer på bro.
Kunne nytte prinsippene for ”closed loop communication”.
Forstå organisering, oppsett og forskjellen på ansvar og oppgaver i broteamet.
Forstå faremomenter forbundet med hurtigbåtnavigasjon.
Kjenne til de ulykker som har vært i forbindelse med hurtigbåtnavigasjon.

Kurset gjennomføres ved kombinasjon av teori og praktiske øvelser i hurtigbåtsimulator.

Materiell som blir tilsendt:
• Kursprogram
• Forstudiepakke
Dette forventes er lest før ankomst kursstart.

Forkunnskaper som forventes gjennomført før ankomst:
• LOKK 3.4.i Utkikk og PPT Leksjon 3.4.i Utkikk
• Sett instruksjonsvideo SOP-48 Grunnleggende på e-Læringsportalen
• Sett instruksjonsvideo Vaktlagsbrief på e-Læringsportalen
• Selvstendig kunne benytte grunnleggende navigasjonssystemer og legge en rute i kartmaskin

Kurset er beregnet for fører og bestmann, man kan ikke melde på matroser.

Det forventes at deltagere på alle RSRK kurs etablerer kompetansegrupper eller gjennomfører fagkvelder med tematikk fra kurset som resten av korpset vil trenge for økt operativitet. Dette er ikke et kurs for å gjøre bare ditt crew bedre, men for å gjøre ditt korps bedre. Deltagerne får kursbevis etter bestått og gjennomført kurs.

Antrekk:
• Uniform for å sitte i simulator og klasserom (innendørs).

Link til timeplan

Link til timeplan