Hopp til innhold

Velkommen til redningsmannskurs

Antall plasser pr kurs:
• Opp til 12 deltagere

Krav til deltakelse:
• Gjennomført e-læring for DHLR (se veiledning under)
• Gjennomført e-læring for Akutthjelper (se veiledning til høyre)

Kurssted:
• RS Noatun, Langgrunnveien 34, 3186 Horten.

Kursmål maritim redningsmann:
Kursdeltager skal etter endt kurs kunne fungere i rollen som maritim redningsmann i operativ tjeneste ombord i Redningsselskapets fast bemannede skøyter. Kurset er en kombinasjon av en teoretisk del på i form av e-læring samt en praktisk del som dekker de nødvendige ferdighetene. Den enkelte deltager vil bli evaluert gjennom hele kurset. Hovedfokus på kurset vil være egensikkerhet, kommunikasjon, samarbeid og forståelse av redningsmannens oppgaver.

Etter kurset skal kandidaten selvstendig og som en del av et team kunne utføre de oppgaver som tilligger funksjonen som maritim redningsmann.

Særskilte krav som testes under kurset er:
• Kandidaten sertifiseres i DHLR i henhold til krav fra Norsk resuscitasjonsråd, og må vise seg i stand til å utføre høykvalitet hjerte-lunge-redning over tid, samt bruk av halvautomatisk defibrillator.
• Kandidaten sertifiseres som Akutthjelper i henhold til krav fra helsemyndighetene og Redningsselskapets kursmanual.
• Kandidaten må oppfylle fysiske og svømmetekniske krav til funksjonen
Se også egne infoskriv for hvert nivå

Utstyr som må medbringes på kurset:
• Uniform etter årstid
• Skalljakke/bukse el kan være greit
• 2 skift med ullundertøy (over/under/sokker)
• Treningstøy, shorts, t-shirt og treningssko til innebruk (Rebook Nano/Niko Metcon e.l.)
• Badebukse og evt hette og briller til bassengøvelser
• Annet sivilt tøy etter ønske

Se vedlagte dokumenter for nærmere beskrivelse og viktig informasjon om redningsmann nivå 1-2-3

Akutthjelper