Hopp til innhold

Velkommen til RS SAR-kurs

Antall plasser pr kurs:
• 12 stk. (4 plasser til RSRK, resterende plasser til faste skøyter).

Krav til deltakelse:
• Utsjekket Bestmann eller Båtfører

Kurssted og overnatting:
• RS Noatun, Langgrunnveien 34, 3186 Horten.

Kursmål SAR-kurs:
SAR- kurset er for operativt personell i Redningsselskapet (RS) i samarbeid med Hovedredningssentralen i sør Norge (HRS) og Kystradioen (KR). Dette er et viktig og prioritert kurs som kursdeltagerne får kunnskaper, ferdigheter og holdninger til hvordan lede og delta i søk etter savnede personer.

Kurset er på 20 timer fordelt over 3 dager:
• Dag 1 teoriundervisning (0900-1600)
• Dag 2 simulatortrening (0900-1600)
• Dag 3 simulatortrening (0900-1400)

Teoriundervisningen blir holdt av redningsleder fra HRS. Emner som blir gjennomgått er:
• Generelt om norsk redningstjeneste
• Oppbygging av IAMSAR vol I, II og III
• Driftsplanlegging
• Søksplanlegging
• Rollen som OSC i SAR operasjoner.

Dag 2 og 3 på kurset blir det kjørt praktiske SAR- øvelser i simulator hvor kursdeltagerne får øvd seg i forskjellige roller, blant annet som OSC. På øvelsene deltar redningsleder fra HRS og personell fra ”kystradioen”.

Antrekk:
• Uniform for å sitte i simulator og klasserom (innendørs).

Timeplan for kurset

Timeplan for kurset