Hopp til innhold

Velkommen til RSRK nødnett instruktørkurs

Antall plasser pr kurs:

Krav til deltagelse:

Kurssted og overnatting:

Kursmål nødnett instruktørkurs:

Instruktørkurs nødnett er et kurs etablert for å sikre at hvert korps har minimum 1 instruktør for opplæring av egne mannskaper.

Instruktøren skal etter endt kurs ha følgende kompetanse:

Forkunnskaper som forventes er på plass før kurset:

Følgende dokumenter i CO skal leses før kursstart

Tid:
Kurset er på 15 timer fordelt over 2 dager:

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis bruk av Nødnett terminaler

Antrekk: