Velkommen til RSRK nødnett instruktørkurs

Antall plasser pr kurs:

 • 10-12 stk (ønskelig er at hver korps har 2 til 3 instruktører til enhver tid)

Krav til deltagelse:

 • Utadvendt person og ønske om å instruere i eget korps
 • God teknisk-innsikt
 • Ønskelig at vedkommende har et Sluttbruker kurs nødnett, men ikke noe krav

Kurssted og overnatting:

 • RS Noatun, Langgrunnveien 34, 3186 Horten.
 • Overnatting på RS-Noatun

Kursmål nødnett instruktørkurs:

Instruktørkurs nødnett er et kurs etablert for å sikre at hvert korps har minimum 1 instruktør for opplæring av egne mannskaper.

Instruktøren skal etter endt kurs ha følgende kompetanse:

 • Pedagogikk og instruksjonslære, bli en god RS instruktør for nødnett
 • Kunne undervise i styrende dokumenter for nødnett (RS og sentrale sambands reglement)
 • Kunne formidle riktig bruk terminalene og Nødnett sine funksjoner i Norge.
 • Kunne Lære bort og iverksette RS sine ferdighets handlinger (FH) for nødnett i eget korps.
 • Sende inn kurslister og følge opp sammen med Opplæringsansvarlig at alle i korpset har slutt bruker kurs nødnett.

Forkunnskaper som forventes er på plass før kurset:

Følgende dokumenter i CO skal leses før kursstart

 • Nødnett – sambandsreglement RS nivå 2 versjon 4.0
 • Nødnett – felles sambandsreglement – nivå 1
 • Nødnett- Vedlegg Fellessambandreglement for Nødnett
 • Nødnett-Redningstjenesten og nødnett
 • Nødnett- Nødnett i bruk
 • Nødnett- Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett
 • Nødnett – Kart over distrikter Nord Norge
 • Nødnett – Kart over distrikter Sør Norge

Tid:
Kurset er på 15 timer fordelt over 2 dager:

 • Lørdag (1000-2000)
 • Søndag (0900-1400)

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis bruk av Nødnett terminaler

Antrekk:

 • Uniform for å sitte i klasserom