Velkommen til RSRK SeaCross (SX) instruktørkurs

Antall plasser pr kurs:

  • 12 stk (2 fra hvert korps med SX)

Krav til deltagelse:

  • Gjennomført HBNK etter 01.01.2017
  • God IT forståelse og ønske om å instruere i eget korps

Kurssted og overnatting:

  • RS Noatun, Langgrunnveien 34, 3186 Horten.
  • Overnatting på RS-Noatun

Kursmål SeaCross instruktørkurs:

Instruktørkurs SeaCross ECS er et kurs etablert for å sikre at redningsstasjonen har tilstrekkelig kunnskap om systemene, dette er iht STCW konvensjonens kap 1, regI/14, para 1.5 og ISM koden, seksjon 6.3 og 6.5.

Kurset er et instruktørkurs for den aktuelle versjonen av SeaCross ECS som er tilgjengelig. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å operere og forstå mulighetene og begrensingene i SeaCross ECS. Selvstendig forstå og benytte de vanligste funksjoner. Deltakerne skal også bli gjort kjent med systemoppbyggingen og bruk av standariserte maler.

Kurset er på 15 timer fordelt over 2 dager:

  • Lørdag (0900-1800)
  • Søndag (0900-1500)

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis i simulator

Antrekk:

  • Uniform for å sitte i simulator og klasserom