Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av sikkerhetsopplæring for dekks-, maskin-, og elektrooffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.
Dekksoffiserer må i tillegg gjennomføre oppdatering av kompetanse i medisinsk behandling.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 24 timer fordelt på 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må før kursstart dokumentere følgende:
  1. Dokumentasjon på gyldig kompetansesertifikat som dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser eller gyldig kursbevis.
  2. Dokumentasjon på 12 måneders effektiv fartstid i sertifikatpliktig stilling, beregnet 5 år tilbake fra kursets oppstartsdato.

Alternativ: Dokumentasjon på gyldig kursbevis for videregående sikkerhetsopplæring, dvs. kurs ikke eldre enn 5 år.

Dokumentasjon må sendes til kurssenteret før kursstart til følgende mail Vis e-post

Innhold

Annet

På grunn av øvelser med redningsflåte og drakt i sjø anbefaler vi at den enkelte tar med varm underbekledning og ekstra skift i tilfelle man blir våt.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger