Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for dekks-, maskin-, og elektrooffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 80 timer fordelt på 10 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig ferdighetsbevis (ikke eldre enn 5 år) må sendes kurssenteret før kursstart (Vis e-post). Hvis kandidaten ikke har gyldig grunnleggende kurs må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016.

Innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger