Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker også krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for leger under spesialisering eller som skal fornye spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs for spesialist i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

Krav til forkunnskaper

Må ha gjennomført nettbasert teorikurs i forkant av deltagelse, kursbevis medbringes. Kurset finnes på kurs.uni.no

Innhold

ANNET

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger