508 Akuttmedisin for legevaktpersonell og allmennleger

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Legevaktpersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.
Kurset dekker også krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin for leger under spesialisering eller som skal fornye spesialiteten i allmennmedisin.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 15 timer over 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er foreløpig ikke krav til repetisjon av kurs for legevaktpersonell, men klinisk emnekurs for spesialist i allmennmedisin skal fornyes hvert 5. år.

Krav til forkunnskaper

Må ha gjennomført nettbasert teorikurs i forkant av deltagelse, kursbevis medbringes. Kurset finnes på kurs.uni.no

Innhold

  • Deltagerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kunne identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE-undersøkelse.
  • Beherske basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer, og skal kjenne til når disse skal brukes.
  • Trene tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Avansert hjerte-lungeredning og teamarbeid
  • Kasuistikkøvelser

ANNET

Helsedirektoratet refunderer kursavgiften til den enkelte legevakt/kommune. Se også vår nettside www.legevaktkurs.no for mer informasjon.

Oversikt over planlagte kurs