Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring i ledelse, kommunikasjon og samhandling for dekksoffiserer i henhold til STCW A-II/1 og A-III/1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 20 timer fordelt på 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av BRM-opplæring.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger