Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene opplæring i CA-EBS for personer som skal fly offshore på britisk sektor, i henhold til OPITO standard 5902.

Varighet

Kurset gjennomføres på 2 timer.

Repetisjonsfrekvens

Repeteres sammen med øvrig sikkerhetsopplæring, hvert 4. år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må inneha gyldig offshore sikkerhetskurs, BOSIET/FOET eller HUET.

Dokumentasjon for tidligere kurs må sendes inn på forhånd for godkjenning.

Innhold

Annet

Kursets varighet er ca 2 timer. Gjennomføres i sammenheng med ordinær HUET opplæring (kveldstid)

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger