Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring i ledelse, kommunikasjon og samhandling for maskin- og elektrooffiserer i henhold til STCW A-II/1 og A-III/1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 20 timer fordelt på 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av ERM-opplæring.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

Annet

Kursets varighet er 15 timer, fordelt over to dager.

For kurs som arrangeres ved vårt senter i Horten er normal kursdag 0815-1530. For kurs som arrangeres rundt om i landet vil det kunne være tilpasninger i henhold til lokale ønsker. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger