Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring i ledelse, kommunikasjon og samhandling for maskin- og elektrooffiserer i henhold til STCW A-II/1 og A-III/1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 20 timer fordelt på 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til oppdatering av ERM-opplæring.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

 • Fordeling, tildeling og prioritering av ressurser
 • Planlegging og koordinering
 • Tids- og ressursbegrensninger – behov for hvile
 • Håndtering av krisesituasjoner og metoder for stressmestring
 • Effektiv kommunikasjon om bord, med andre fartøy/installasjoner og med land
 • Briefing; involvering og informasjon
 • Dele informasjon og observasjoner
 • Kulturforståelse
 • Toveiskommunikasjon, aktiv lytting og tilbakemelding
 • Læring gjennom oppsummering/debrief og erfaringsoverføring
 • Oppgavestyring og bruk av driftsprosedyrer
 • Rollefordeling
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Verdier, holdninger og normer
 • Ledelsesteknikker og konflikthåndtering
 • Beslutningstaking i ulike situasjoner
 • Innhenting og opprettholdelse av felles situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet
 • Sikkerhets- og risikovurdering

Annet

Kursets varighet er 15 timer, fordelt over to dager.

For kurs som arrangeres ved vårt senter i Horten er normal kursdag 0815-1530. For kurs som arrangeres rundt om i landet vil det kunne være tilpasninger i henhold til lokale ønsker. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Oversikt over planlagte kurs