Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Varighet

Kurset gjennomføres på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

Førstehjelp grunnkurs skal repeteres hver 12. måned på installasjoner.

Førstehjelp grunnkurs skal repeteres hver 24. måned på offshore servicefartøyer.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs.

Innhold

Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter. Ved fullført kurs skal kursdeltagerne være i stand til:

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger