Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Varighet

Kurset gjennomføres på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

Førstehjelp grunnkurs skal repeteres hver 12. måned på installasjoner.
Førstehjelp grunnkurs skal repeteres hver 24. måned på offshore servicefartøyer.
Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse med godkjent repetisjonskurs eller likeverdig trening i løpet av de siste 4 år må gjennomføre nytt grunnkurs.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må ha gjennomført førstehjelp grunnkurs.

Innhold

Kurset inneholder et representativt utvalg av innholdet i grunnkurset. Ved fullført kurs skal kursdeltagerne ha vedlikehold og videreutviklet sin evne til å:

Annet

Kurset går fra l 08.15-16.00 alle dager, dokumentasjon på tidligere kurs må sendes kurssenteret før kursstart
til e-post: srs@rs.no.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger