252 General Operator Certificate oppdatering

Informasjon om kurset

Målgruppe 

Personer som trenger oppdatering av radiosertifikatet General Operators Certificate for å operere GMDSS radioutstyr i henhold til krav i STCW-konvensjonen.

Varighet

Kurset gjennomføres på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

Kompetansen må fornyes hvert 5. år i henhold til STCW-konvensjonen.

Krav til forkunnskaper

Deltager må minimum være fylt 18 år og må beherske nødvendig nødkommunikasjon på engelsk. Det forutsettes at deltager har satt seg inn i obligatorisk pensum som sendes ut i forkant av kurset.

Innhold

  • Lover og regelverk
  • Ekspedisjonsforskrifter
  • Rutiner knyttet til sending og mottak av nød, haster, trygging og rutinemeldinger
  • Betjening av radiostasjoner med VHF, MF, HF (inkl DSC) og telex
  • Antenner og kraftforsyning
  • Satelittkommunikasjon
  • Bærbart nødradioutstyr
  • Øvelser i søk og redning (SAR)

Annet

Det gjennomføres avsluttende teoretisk og praktisk/muntlig eksamen med sensor fra Telenor. Når begge deler er bestått utsteder Telenor radiosertifikatet.

Kandidatene må gjennomføre selvstudie med materiell mottatt i forkant av kurs slik at man møter best mulig forberedt til kurs og kommer gjennom stoffet før eksamen.

Oversikt over planlagte kurs

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger