Informasjon om kurset

Målgruppe 

Personer som trenger oppdatering av radiosertifikatet General Operators Certificate for å operere GMDSS radioutstyr i henhold til krav i STCW-konvensjonen.

Varighet

Kurset gjennomføres på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

Kompetansen må fornyes hvert 5. år i henhold til STCW-konvensjonen.

Krav til forkunnskaper

Deltager må minimum være fylt 18 år og må beherske nødvendig nødkommunikasjon på engelsk. Det forutsettes at deltager har satt seg inn i obligatorisk pensum som sendes ut i forkant av kurset.

Innhold

 • Lover og regelverk
 • Ekspedisjonsforskrifter
 • Rutiner knyttet til sending og mottak av nød, haster, trygging og rutinemeldinger
 • Betjening av radiostasjoner med VHF, MF, HF (inkl DSC) og telex
 • Antenner og kraftforsyning
 • Satelittkommunikasjon
 • Bærbart nødradioutstyr
 • Øvelser i søk og redning (SAR)

Annet

Det gjennomføres avsluttende teoretisk og praktisk/muntlig eksamen med sensor fra Telenor. Når begge deler er bestått utsteder Telenor radiosertifikatet.

Kandidatene må gjennomføre selvstudie med materiell mottatt i forkant av kurs slik at man møter best mulig forberedt til kurs og kommer gjennom stoffet før eksamen.

Oversikt over planlagte kurs

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

 1. Presentasjoner og annen kursdokumentasjon finner du her

  OBS! Oppdateringskurset starter i uke 2 av GOC kurset.