Info

Målgruppe 

Minimumsopplæring for personell som skal inngå i industrivernpliktige bedrifters interne beredskap.

Varighet

Kurset gjennomføres på 24 timer over 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

Det er ikke krav til repetisjon av grunnleggende industrivernopplæring.

Krav til forkunnskaper

Det er ingen særskilte krav forkunnskaper.

Dokumentasjon for tidligere kurs må sendes inn på forhånd for godkjenning.

Innhold

  • Industrivern – organisering og regelverk
  • Forebyggende arbeid
  • Brannvern
  • Førstehjelp
  • Praktisk trening
  • Avsluttende øvelse

 

Oversikt over planlagte kurs