Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Varighet

Kurset gjennomføres på 3 dager, e-læring gjennomføres i forkant.

Repetisjonsfrekvens

HLO-kurs skal repeteres hver 24. måned. Personell som ikke har hatt stilling på helidekk siste 4 år må ta HLO-grunnkurs på nytt.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager skal minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Innhold

– Lover og bestemmelser
– Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
– Helidekk bestemmelser og retningslinjer
– Farlig last
– Flydrivstoff
– Helidekkbesetningens ansvar ved nødsituasjoer og unormale hendelser
– Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale hendelser
– Meneskelige faktorer
– Helikoptertypene
– Brannteori
– Ulike slukkemidler og anvendelse av disse
– Brannpraksis på sikkerhetssenter/ skole

Annet

E-læringen kan nå tas hjemmefra. Dersom du ønsker å ta e-læring på kurssenteret, må du si ifra til oss. Se egen e-post for informasjon om oppmøtetid og sted.

Norsk Olje og gass Helidekkmanual, pkt. 3.2, angir praksiskrav for å kunne fungere selvstendig i stilling på helidekk. Det er det enkelte operatør-/ entreprenørselskaps oppgave å sertifisere personell i henhold til eget internkontrollsystem etter retningslinjer i Norsk olje og gass sin Helidekkmanual.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger