Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Personell som skal oppdatere sin opplæring for stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Varighet

Kurset gjennomføres på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

HLO-kurs skal repeteres hver 24. måned. Personell som ikke har hatt stilling på helidekk siste 4 år må ta HLO-grunnkurs på nytt.

 

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må ha gjennomført HLO-grunnkurs.

Innhold

Et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Erfaringsutveksling ledet av helikopterpilot i aktiv offshoretjeneste eller med erfaring fra offshore flyging:

Annet

Kurset inneholder også oppdatering av Farlig gods-kurset (e-læring) som også følger 24 måneders intervall.

Dokumentasjon på tidligere kurs må sendes til kurssenteret før kursstart til e-post: srs@rs.no. e-læringen kan nå tas hjemmefra. Dersom du ønsker å ta e-læring på kurssenteret, må du si ifra til oss. Se egen e-post for informasjon om oppmøtetid og sted.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger