Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Verneombud/hovedverneombud, ledere, administrativt personell og medlemmer av AMU og VMU.

Varighet

Kurset gjennomføres på 40 timer over 4 dager.

Repetisjonsfrekvens

Ingen krav til repetisjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

 • Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer
 • Internkontroll og kvalitetssikring
 • Arbeidgivers plikter i HMS sammenheng
 • Fysiske miljøfaktorer
 • Støy
 • Belysning
 • Klima
 • Ergonomi
 • Kjemiske miljøfaktorer
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Vernetjenesten
 • AKAN- rusforebyggende arbeid
 • Gruppearbeid og presentasjon med relevante oppgaver rettet mot daglige utfordringer 

Annet

Kurset tilpasses målgruppen.

Oversikt over planlagte kurs