Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys også som del av en pakkeløsning som inneholder:

– Oppdatering av videregående sikkerhetsopplæring for skip

– Engine-room Resource Management

Kurset avholdes hos vår samarbeidspartner Trainor, klikk her for booking.

 

Se også dette dokumentet for beskrivelse av kombinasjonsmulighetene.

Varighet

Kursets varighet er 15 timer, fordelt over to dager.

Målsetning:

Etter gjennomført og bestått kurs skal deltakerne ha fått nødvendig opplæring i henhold til de krav som settes til oppgradering av maskinoffiserer i henhold til Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk av 22. desember 2011 nr. 1523.

Forskriftens vedlegg IV, STCW tabell A-III/1 og A III/2 – Oppgradering for maskinoffiserer, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt og ledelsesnivå.

Tilleggskompetansen er i henhold til Sjøfartsdirektoratets opplæringskrav.

Målgruppe

Maskinoffiserer

Innhold

● Førstehjelp ved strømskader
● Praktisk HLR øvelser
● Kraftelektronikk (Kraftomformere)
● Oppbygging av elektriske kraftnett/høyspenning
● Brytertyper, tavlefelt og utstyr
● Høyspenningskabler
● Tekniske sikkerhetsbarrierer og risikovurderinger
● Farer ved elektrisitet
● Verneutstyr og bekledning
● Leder for sikkerhet (LFS) og leder for kobling (LFK)
● Praktiske øvelser
● Spenningsprøvere og jordingsapparater
● Planlegging og utarbeidelse av koblingsordre
● Generelt vedlikehold/kontroll
● Høyspenningsmåleteknikk

Annet

For kurs som arrangeres ved vårt senter i Horten er normal kursdag 0815-1530. For kurs som arrangeres rundt om i landet vil det kunne være tilpasninger i henhold til lokale ønsker. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger