Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking.

Varighet

Kurset gjennomføres på 20 timer over 3 dager

Repetisjonsfrekvens

For å få utstedt røykdykkersertifikat må kursdeltagere etter fullført kurs gjennomføre 10 øvelser i løpet av et år (modul 3). Vi legger til rette for «varme øvelser» som er vanskelig å gjøre i egen bedrift.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltagere må ha gjennomført grunnleggende industrivernkurs.

Dokumentasjon for tidligere kurs må sendes inn på forhånd for godkjenning.

Innhold

 • Arbeidsfysiologi
 • Åndedrett og åndedrettsbeskyttelse
 • Bruk av røykdykkerapparat
 • Røykdykkertaktikk
 • Tilvenningsøvelser
 • Slukketeori
 • Strålerørsteknikk
 • Innsatsteknikk
 • Redning og førstehjelp
 • Arbeid i lag
 • Avsluttende øvelse

 

Oversikt over planlagte kurs