Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Kurset er rettet mot landbasert og seilende personell som har, eller skal implementere ISM – International Safety Management som styringssystem.

Varighet

Kurset gjennomføres på to dager.

Repetisjonsfrekvens

Ingen krav til repetisjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper.

Innhold

ISM står for «International Safety Management», og er et regelverk vedtatt gjennom IMO, som fastlegger overordnede regler for sikker drift av skip og flyttbare innretninger. Bakgrunnen for regelverket var et ønske om å bygge opp en bedre sikkerhetskultur innenfor skipsfarten, blant annet ved å gjennomføre rutiner for kvalitetssikring.

Annet

Deltagerne kan med fordel sette seg inn i hovedtrekkene i Lov om skipssikkerhet i forkant av kurset.

Kurset er rettet mot landbasert og seilende personell som har, eller skal implementere ISM – International Safety Management som styringssystem.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger