Hopp til innhold

Kursnavn slik det fremstår i kursoversikten

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av ledelse av brannslokking for dekks-, maskin-, og skipselektrikeroffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 7 timer fordelt på 1 dag.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må før kursstart dokumentere en av følgende:

  1. Dokumentasjon på gyldig kompetansesertifikat som dekk-, maskin- eller skipselektrikeroffiser.
  2. Dokumentasjon på 12 måneders effektiv fartstid opparbeidet før 31.12.2016 i sertifikatpliktig stilling, beregnet 5 år tilbake fra kursets oppstartsdato.
  3. Gyldig kursbevis for videregående sikkerhetsopplæring (eller for ledelse av brannslokking).

Dokumentasjon må sendes til kurssenteret før kursstart til følgende mail: Vis e-post

Innhold

STCW A-VI/3 Ledelse av brannslokking

 

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger