Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 40 timer fordelt på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk samt medisinsk førstehjelp for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må sendes til kurssenteret før kursstart. Sendes til srs@rs.no.

Innhold

<

 • Livreddende førstehjelp og medisinsk behandling
 • Internasjonalt regelverk
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hygiene om bord
 • Hjerte-lunge-redning
 • Akutte sykdommer
 • Hode-, nakke-, og ryggskader
 • Mentale reaksjoner og stressmestring
 • Ressurser om bord og Radio Medico
 • Alkohol og stoffmisbruk
 • Gynekologi
 • Tannbehandling
 • Dødsfall til sjøs
 • Generell sykepleie
 • Sykdomslære
 • Overvåkning og dokumentasjon
 • Hypotermi
 • Medikamenter og medisinsk utstyr
 • Sårbehandling og enkel kirurgisk behandling
 • Tropiske sykdommer
 • Akutte mage- og tarmlidelser

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Oversikt over planlagte kurs