Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 40 timer fordelt på 5 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk samt medisinsk førstehjelp for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må sendes til kurssenteret før kursstart. Sendes til srs@rs.no.

Innhold

<

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger