Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må inneha gyldig grunnleggende kurs i medisinsk behandling eller dokumentere 12 måneder seilingstid de siste fem år samt gyldig dekksoffiserssertifikat. Dokumentasjon må sendes i forkant til kurssenteret (srs@rs.no).

Dokumentasjon på tidligere gjennomført kurs, ikke eldre enn 5 år, sendes kurssenteret i forkant av kurset til epost srs@rs.no

Innhold

 • Livreddende førstehjelp og medisinsk behandling
 • Internasjonalt regelverk
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hygiene om bord
 • Hjerte-lunge-redning
 • Akutte sykdommer
 • Hode-, nakke-, og ryggskader
 • Mentale reaksjoner og stressmestring
 • Ressurser om bord og Radio Medico
 • Alkohol og stoffmisbruk
 • Gynekologi
 • Tannbehandling
 • Dødsfall til sjøs
 • Generell sykepleie
 • Sykdomslære
 • Overvåkning og dokumentasjon
 • Hypotermi
 • Medikamenter og medisinsk utstyr
 • Sårbehandling og enkel kirurgisk behandling
 • Tropiske sykdommer
 • Akutte mage- og tarmlidelser

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Oversikt over planlagte kurs