217 Medisinsk behandling oppdatering (repetisjon)

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-2.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på 2 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må inneha gyldig grunnleggende kurs i medisinsk behandling eller dokumentere 12 måneder seilingstid de siste fem år samt gyldig dekksoffiserssertifikat. Dokumentasjon må sendes i forkant til kurssenteret (srs@rs.no).

Dokumentasjon på tidligere gjennomført kurs, ikke eldre enn 5 år, sendes kurssenteret i forkant av kurset til epost srs@rs.no

Innhold

 • Livreddende førstehjelp og medisinsk behandling
 • Internasjonalt regelverk
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hygiene om bord
 • Hjerte-lunge-redning
 • Akutte sykdommer
 • Hode-, nakke-, og ryggskader
 • Mentale reaksjoner og stressmestring
 • Ressurser om bord og Radio Medico
 • Alkohol og stoffmisbruk
 • Gynekologi
 • Tannbehandling
 • Dødsfall til sjøs
 • Generell sykepleie
 • Sykdomslære
 • Overvåkning og dokumentasjon
 • Hypotermi
 • Medikamenter og medisinsk utstyr
 • Sårbehandling og enkel kirurgisk behandling
 • Tropiske sykdommer
 • Akutte mage- og tarmlidelser

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Oversikt over planlagte kurs