Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 24 timer fordelt på 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må fremlegges før kursstart.

Innhold

 • Medisinkiste
 • Kroppens oppbygning og funksjoner
 • Toksikologiske farer om bord, herunder bruk av «Medical First Aid Guide» – MFAG
 • Undersøkelse av skadd person eller pasient
 • Ryggskader
 • Brannsår, skoldesår og virkninger av varme og kulde
 • Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader
 • Medisinsk behandling av reddede personer
 • Medisinsk rådgivning over radio
 • Farmakologi
 • Sterilisering
 • Hjertestans, drukning og kvelning

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Oversikt over planlagte kurs