Hopp til innhold

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger

Målgruppe 

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1.

Varighet

Kurset gjennomføres på minimum 24 timer fordelt på 3 dager.

Repetisjonsfrekvens

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må fremlegges før kursstart.

Innhold

Annet

Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Kursdokumentasjon og praktiske opplysninger